Početna stranica
Kako do nas?
Novosti
Kalendar događanja
Foto galerija
Korisni linkovi
Interaktivna karta Maksimira
Kontakti
 
 
O nama > Arhiva natječaja
O nama O Paku Kulturna baština Prirodna baština Ponuda Parka
 

 

 
 
Tko radi?Kalendar događanjaDokumentiObrasciKontakti

 

Arhiva – Natječaji

/Zagreb, 7. prosinca 2018. godine/

 

POZIV NA RAZGOVOR ZA MJESTO RAVNATELJA

Na razgovor za mjesto ravnatelja Ustanove pozivaju se sljedeći kandidati:
Luka Čuljak – u utorak, 11. prosinca 2018. godine u 8,30 sati u Upravnoj zgradi Ustanove.

 


/Zagreb, 19. rujana 2018. godine/


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: JN-2/18

za obnovu Male pozornice

 

>> TROŠKOVNIK – Obnova Male pozornice, Evidencijski broj nabave: JN-02/18
(Prilog 2., pdf, 1.92 MB) 

 


 

/Zagreb, 13. srpnja 2018. godine/


Na temelju članka 23. stavka 2. al.11. Statuta i članka 18., 19. i 21. Pravilnika o radu Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, ravnateljica Javne ustanove - Maksimir, Maksimirski perivoj 1, Zagreb, raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J
za radna mjesta:

1.       Viši stručni suradnik/ca – edukator – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 (tri) mjeseca.
2.       Viši stručni suradnik/ca za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 (tri) mjeseca.

Više informacija:

>> JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta - viši stručni suradnik/ca - edukator - 1 izvršitelj/ica i viši stručni suradnik/ca za pravne poslove - 1 izvršitelj/ica (pdf, 0.19 MB)

 

Na radno mjesto pod rednim brojem 1. Viši stručni suradnik/ca – edukator – 1 izvršitelj/ica izabrana je Nikolina Labaš mag.ing. silv.

Na radno mjesto pod rednim brojem 2. Viši stručni suradnik/ca za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica izabrana je Marija Vlašić mag.iur.

 


Zagreb, 01. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13 i 15/18) i članka 10., 11. i 12. Statuta Javne ustanove – Maksimir, Upravno vijeće Javne ustanove - Maksimir, objavljuje poziv za

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA, br. KO-2/18

Predmet koncesijskog odobrenja je pružanje usluge organizirane plovidbe plovilima (kajaci i kanui) za rekreacijsko veslanje na trećem jezeru u spomeniku parkovne arhitekture parku Maksimir u Zagrebu (u daljnjem tekstu: park Maksimir).

više informacija:

>> JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA (docx, 23 KB)

>> UPUTE ZA IZRADU PONUDE (docx, 53 KB)

>> PRILOG - SLIKA (pdf, 1.61 MB)

>> SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA (docx, 15 KB)

>> OBRAZAC PONUDE (doc, 35 KB)

>> NACRT UGOVORA O KONCESIJSKOM ODOBRENJU (doc, 60 KB)

>> ODLUKA UV (pdf, 53 KB)

 


Zagreb, 30. travnja 2018. godine

ODLUKA O KONCESIJSKOM ODOBRENJU

za dodjelu koncesijskog odobrenja na zahtjev povodu proslave
Praznika rada 1. svibnja 2018. u Parku Maksimir


>> ODLUKA O KONCESIJSKOM ODOBRENJU za dodjelu koncesijskog odobrenja na zahtjev povodu proslave Praznika rada 1. svibnja 2018. u Parku Maksimir (PDF, 1.03 MB)

 


Zagreb, 18. travnja 2018. godine

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13 i 15/18) i članka 17. stavka 1. al. 7. Statuta, Javna ustanova - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, raspisuje:

POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

za dodjelu koncesijskog odobrenja prilikom prigodne prodaje proizvoda i pružanja usluga u povodu tradicionalne proslave Praznika rada 1. svibnja 2018. u Parku Maksimir

više informacija:

>> POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA za dodjelu koncesijskog odobrenja prilikom prigodne prodaje proizvoda i pružanja usluga u povodu tradicionalne proslave Praznika rada 1. svibnja 2018. u Parku Maksimir (PDF, 371 KB)

 


 

Zagreb, 12. prosinca 2017. godine

ODLUKA O ODABIRU PONUDE
Evidencijski broj nabave: JN-12/17

 za nabavu mikroskopa

>> ODLUKA O ODABIRU PONUDE JN-12/17  (PDF, 1.21 MB)

 


Zagreb, 17. studenoga 2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: JN-12/17

 za nabavu mikroskopa

 

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA JN-12/17 s Prilogom 1. (doc, 267 KB)

>> KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PONUDE (Prilog 2.) (xlsx, 11 KB)

 

 


Zagreb, 20. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 188. i 189 Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13) i članka 10,11. i 12. te sukladno članku 17. stavka 1. al. 7. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće raspisuje natječaj za ponovljeno

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA, br. KO-1/17

Predmet koncesijskog odobrenja je obavljanje djelatnosti prodaje sladoleda putem pokretnih naprava u spomeniku parkovne arhitekture Parku Maksimir u Zagrebu.

više informacija:

>> JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA (doc, 33 KB)

>> UPUTE ZA IZRADU PONUDE (doc, 65 KB)

>> OBRAZAC PONUDE (doc, 35 KB)

 


 

Zagreb, 13. svibnja 2017. godine

Na temelju članka 188. i 189 Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13) i članka 10,11. i 12. te sukladno članku 17. stavka 1. al. 7. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće raspisuje natječaj za ponovljeno

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA, br. KO-1/17

Predmet koncesijskog odobrenja je obavljanje djelatnosti prodaje sladoleda putem pokretnih naprava u spomeniku parkovne arhitekture Parku Maksimir u Zagrebu.

više informacija:

>> JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA (doc, 33 KB)

>> UPUTE ZA IZRADU PONUDE (doc, 65 KB)

>> OBRAZAC PONUDE (doc, 35 KB)

 


 

Zagreb, 21. travnja 2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Redovito održavanje dječjih igrališta
Evidencijski broj nabave: JN-04/17

više informacija i upute:

s UPUTE ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE - POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Redovito održavanje dječjih igrališta, Evidencijski broj nabave: JN-04/17
(MIcrosoft Word *.DOC, 125 KB)

s TROŠKOVNIK - Redovito održavanje dječjih igrališta, Evidencijski broj nabave: JN-04/17
(Microsoft Excel *.XLSX, 47 KB)

 


 

Zagreb, 14. travnja 2017. godine

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode i članka 17. Statuta, Javna ustanova - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, raspisuje

POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
za dodjelu koncesijskog odobrenja prigodne prodaje
povodom tradicionalne proslave Praznika rada 1. svibnja 2017. u Parku Maksimir

više informacija:

>> PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA za dodjelu koncesijskog odobrenja prigodne prodaje povodom tradicionalne proslave Praznika rada 1. svibnja 2017. u Parku Maksimir (doc, 65 KB)

 


 

Zagreb, 21. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 188. i 189 Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13) i članka 10,11. i 12. te sukladno članku 17. stavka 1. al. 7. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće raspisuje natječaj za

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA, br. KO-1/17

Predmet koncesijskog odobrenja je obavljanje djelatnosti prodaje sladoleda putem pokretnih naprava u spomeniku parkovne arhitekture Parku Maksimir u Zagrebu.

više informacija:

>> JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA (doc, 34 KB)

>> UPUTE ZA IZRADU PONUDE (doc, 66 KB)

>> OBRAZAC PONUDE (doc, 35 KB)

 


Zagreb, 2. ožujka 2017. godine

Poziv za iskaz interesa
za rad vanjskih suradnika na projektu Modernizacija 2
„Gradski prozori u prirodu - unaprjeđenje bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture
 

Pozivamo sve zainteresirane vanjske suradnike  za rad na projektu Modernizacija 2 „Gradski prozori u prirodu - unaprjeđenje bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture" da dostave svoje prijave do utorka, 7. ožujka 2017. godine do 15 sati u sjedište Javne ustanove – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, Zagreb. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na gore navedenu adresu od 8-15 h. Uz iskaz interesa potrebno je priložiti životopis i preporuku.

Cilj projekta je održivi društveno-gospodarski razvoj na razini Grada Zagreba i Republike Hrvatske kroz održivo korištenje prirodne baštine, očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima i razvoj zelene infrastrukture, a usklađen je sa ciljevima Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" te doprinosi specifičnom cilju 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine" u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 „Zaštita okoliša i održivost resursa". Specifični ciljevi projekta, opis poslova te tražena stručna i tehnička sposobnost kandidata dani su u nastavku.

>> Administrator/administratorica projekta (pdf, 207 KB)
>> Koordinator/koordinatorica građevinskih aktivnosti (pdf, 206 KB)

 


Zagreb, 17. veljače 2017. godine

OBAVIJEST
o radu ugostiteljskog objekta Vidikovac

Vidikovac se nalazi na najistaknutijem mjestu, središtu od kojeg se račvaju putovi i oko kojeg su okupljene glavne partije parka Maksimir. Nakon završetka obnove 2015. godine, na terasama objekta u rujnu 2016. godine ugostiteljski dio objekta započeo je sa svojim radom. Kako se nalazi na otvorenom prostoru i nema unutarnjeg grijanog prostora, tijekom hladnijeg dijela godine (od studenoga do ožujka), objekt ne radi zbog niskih temperatura. Sa svojim ponovnim radom započeti će 01. ožujka 2017. godine.

OBAVIJEST
Švicarska kuća

Švicarska ili Tirolska kuća nalazi se na zapadnom dijelu Švicarske livade u parku Maksimir. Kako je zadnja obnova objekta izvršena 2005. godine, potrebna je sanacija objekta nakon čega se planira staviti u funkciju posjetiteljima.

          

                                                                                          Javna ustanova – Maksimir


Zagreb, 23. prosinca 2016. godine

Na temelju odredbi članka 14. stavka 2. i 3. Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna Javne ustanove – Maksimir, u postupku bagatelne nabave mikroskopa za istraživanje gljiva i spora: Evidencijski broj nabave: BN-11/16. objavljuje se sljedeća obavijest:

PONIŠTAVA SE POSTUPAK
nabave mikroskopa za istraživanje gljiva i spora

Poništava se postupak nabave mikroskopa za istraživanje gljiva i spora: Evidencijski broj nabave: BN-11/16 pokrenut objavljivanjem Poziva za prikupljanje ponuda 23. studenoga 2016. na WEB stranici ustanove www.park-maksimir.hr

                                                                                                    Javna ustanova – Maksimir

 


 

Zagreb, 23. prosinca 2016. godine,

Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna Javne ustanove – Maksimir, u provođenju postupka bagatelne nabave Izrade glavnih projekata s izvedbenim troškovnicima za obnovu i revitalizaciju I. i II. jezera u parku Maksimir, objavljujemo sljedeću:

OBAVIJEST O ODABIRU
u postupku nabave usluga Izrade glavnih projekata s izvedbenim troškovnicima za obnovu i revitalizaciju I. i II. jezera u parku Maksimir

U postupku bagatelne nabave usluga Izrade glavnih projekata s izvedbenim troškovnicima za obnovu i revitalizaciju I. i II. jezera u parku Maksimir, evidencijski broj nabave: BN-10/16, odabrana je kao povoljnija ponuda zajednice ponuditelja VITA PROJEKT d.o.o., STUDIO ARHING d.o.o. i Geokon – Zagreb d.d. u iznosu od  142.000,00 kuna bez PDV-a.

                               
Javna ustanova – Maksimir

 


 

Zagreb, 29. studenoga 2016. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: BN-10/16

 za izradu glavnih projekata s izvedbenim troškovnicima
za obnovu i revitalizaciju I. i II. jezera u parku Maksimir

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BN-10/16 (docx, 75 KB)

 


Zagreb, 23. studenoga 2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: BN-11/16

 za nabavu mikroskopa

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BN-11/16 (docx, 65 KB)

 


Zagreb, 29. rujna 2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: E-BN-03/16

 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Redovito održavanje objekata – sanacija vlage u objektu Švicarska kuća

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA E-BN-03/16 (doc, 140 KB)

>> TROŠKOVNIK E-BN-03/16 (xls, 33 KB)

 

 


Zagreb, 13. rujna 2016. godine

 

Poziv za dostavu ponuda - izrada i postava antitraumatske podloge na dječjim igralištima E-BN-08/16


 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA E-BN-08/16 (docx, 70 KB)

>> TROŠKOVNIK E-BN-08/16 (xlsx, 35 KB)

 

 


 

/Zagreb, 19. srpnja 2016. godine/

s ODLUKA o imenovanju stručnog voditelja Javne ustanove - Maksimir
(PDF, 581 KB)

 


 

/Zagreb, 29. lipnja 2016. godine/

 

Na temelju članka 134. stavka 1. al.7.  i  članka 136.  Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) i članka 17. stavka 1. al. 3. i članka 36. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće  Javne ustanove - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J
za radno mjesto:

-stručnog voditelja/voditeljicu- 1 izvršitelj/izvršiteljica na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,

 

više informacija:

s JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto -stručnog voditelja/voditeljicu- 1 izvršitelj/izvršiteljica na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
(PDF, 188 KB)

 


 

/Zagreb, 13. svibnja 2016. godine/

 

Na temelju članka 23. stavka 2. al. 11. Statuta Javne ustanove - Maksimir, članka 70. Pravilnika o radu, članka 1. stavka 1. al. 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, te članka 5. stavka 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove - Maksimir, ravnateljica Javne ustanove - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, raspisuje

 

J A V N I     N A T J E Č A J
za radno mjesto

administrativni tajnik/ca - (tajnik/ca ravnatelja) - 1. izvršitelj;

- na određeno vrijeme - zamjena privremeno odsutne tajnice za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.

više informacija:

s JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto administrativni tajnik/ca ravnatelja 1 izvršitelj
(PDF, 85 KB)

 


 

/Zagreb, 2. svibnja 2016. godine/

 

Pozivom na odredbu članka 4., a temeljem odredbe članka 22 stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12) i članka 17. stavka 1. Statuta Javne ustanove – Maksimir, Upravno vijeće Javne ustanove – Maksimir, raspisuje: 

 P O N O V LJ E N I   J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir

više informacija:

s PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir
(PDF, 99 KB)

 


/Zagreb, 2. svibnja 2016. godine/

 

Upravno vijeće Javne ustanove – Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1 je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine donijelo slijedeću Odluku:

P O N I Š T A V A   S E  J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir

objavljen 1. travnja 2016. godine u dnevnom tisku 24 SATA i na WEB stranici ustanove: http://www.park-maksimir.hr

Javna ustanova – Maksimir

 


/Zagreb, 26. travnja 2016. godine/

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Redovito održavanje dječjih igrališta
Evidencijski broj nabave: BN-07/16

više informacija i upute:

s UPUTE ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE - POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Redovito održavanje dječjih igrališta, Evidencijski broj nabave: BN-07/16
(MIcrosoft Word *.DOCX, 65 KB)

s TROŠKOVNIK - Redovito održavanje dječjih igrališta, Evidencijski broj nabave: BN-07/16
(Microsoft Excel *.XLS, 75 KB)

 


/Zagreb, 16. travnja 2016. godine/

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode i članka 23. Statuta Javna ustanova - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, raspisuje

PRIKUPLJANJE PONUDA NA ZAHTJEV
za dodjelu koncesijskog odobrenja prigodne prodaje
povodom tradicionalne proslave Praznika rada 1. svibnja 2016. u Parku Maksimir

više informacija:

s PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu koncesijskog odobrenja prigodne prodaje povodom tradicionalne proslave Praznika rada 1. svibnja 2016. u Parku Maksimir
(PDF, 92 KB)


 

/Zagreb, 1. travnja 2016. godine/

Pozivom na odredbu članka 4., a temeljem odredbe članka 22 stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12) i članka 17. stavka 1. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće Javne ustanove -Maksimir, raspisuje: 

   J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir

više informacija:

s JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir
(PDF, 98 KB)


 

/Zagreb, 10. veljače 2016. godine/

Upravno vijeće Javne ustanove - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. veljače 2016. godine donijelo je sljedeću Odluku:

P O N I Š T A V A   S E  J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u parku Maksimir

objavljen 17. siječnja 2016. godine u dnevnom tisku 24 SATA i na WEB stranici ustanove: http://www.park-maksimir.hr

Javna ustanova - Maksimir   


 

/Zagreb, 8. veljače 2016. godine/

Na temelju članka 188. i 189 Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13) i članka 10,11 i 12. te sukladno članku 17. stavka 1. al. 7. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće raspisuje natječaj za

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA, br. KO-1/16-1

Predmet koncesijskog odobrenja je pružanje usluge jahanja djece na pony konjima uz pratnju vodiča u spomeniku parkovne arhitekture Parku Maksimir u Zagrebu.

više informacija:

s JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA, br. KO-1/16-1
(doc, 45 KB)

s UPUTE ZA IZRADU PONUDE
(doc, 70 KB)


 
 
Pravo na pristup informacijama
 
e-razglednice
 
Igre i zabava
 
Maksimir u medijima
   
     
Na vrh stranice
 


design:
eko-info studio
Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1
HR-10000 Zagreb, tel.: ++385 (0)1 2320 460, fax: ++385 (0)1 2320 461
e-mail: park-maksimir@park-maksimir.hr